ใช้มือถือขณะเดิน อันตรายอาจถึงตายและพิการ

ใช้มือถือขณะเดิน อันตรายอาจถึงตายและพิการ