อย่าลืมดูแลร่างกายในช่วงหน้าร้อน

ฤดูร้อนที่เวียนมาบรรจบในช่วงที่โลกเผชิญกับวิกฤติโลกร้อนในทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงของอุณหภูมิทั้งภายนอก และภายในร่างกายให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้น ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมามากมายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ดังนั้นก่อนที่สุขภาพกายจะแย่ เราควรดูแลด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน เช่น การเดินเข้าๆ ออกๆ ระหว่างห้องที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศกับภายนอกที่มีแดดแรงๆ เพราะอาจทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน จนอาจเป็นไข้ไม่สบายได้ง่าย

ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ อากาศที่ร้อนจัด ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเสียเหงื่อเยอะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำในร่างกาย ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ หากรู้สึกยังไม่สดชื่น อาจเพิ่มเกลือหรือน้ำตาลลงในน้ำดื่มไปสักเล็กน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณเกลือแร่ในร่างกาย ที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เส้นเลือดในร่างกายขยายตัว ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น จนอาจทำให้ช็อกหมดสติ หรือรุนแรงจนทำให้เส้นเลือดแตกในสมอง ส่งผลให้เสียชีวิตได้

รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหาร เราจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีภาชนะปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง มลภาวะ หรือแมลงมาตอม อันเป็นสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษ หรือโรคท้องร่วง ที่มักจะระบาดในช่วงหน้าร้อน

สวมอุปกรณ์กันแดด คงไม่มีใครอยากอยู่กลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนๆ แบบนี้ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น สวมหมวกหรือกางร่มที่เคลือบสารป้องกันยูวี และถนอมสายตาด้วยการสวมแว่นตากันแดด ตลอดจนทาครีมกันแดดทุกครั้ง เพื่อป้องกันผิวแสบไหม้ เกิดฝ้ากระ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1354