การเดินทางไปกระบี่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

– รถยนตร์ส่วนตัว  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือ ถ.เพชรเกษม ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร จากชุมพรตรงมาตามทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.หลังสวน อ.ไชยา ถึงสี่แยก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 ไปจนถึงสามแยกบ้านพังกวนเมือง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 ตรงไปจนถึงแยกทางหลวงหมายเลข 4 เลี้ยวซ้ายไปจนถึง อ.อ่าวลึก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงตัวเมืองกระบี่ รวมระยะทาง 814 กม. เป็นเส้นทางที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากระยะทางสั้นและสภาพถนนดี

– รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดนสารกรุงเทพ ถ.บรมราชชนนี ผู้โดยสารส่วนใหญ่นิยมใช้บริการรถของบริษัทลิกไนท์ทัวร์ จำกัด เพราะบริการดี สะอาด รวดเร็ว มีรถปรับอากาศวีไอพี 24 ที่นั่ง รถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 บริการเวลา 17.00-21.00 น. สลับสับเปลี่ยนเที่ยวกันไป นอกจากนี้ยังมีรถของบริษัทขนส่ง จำกัด ให้บริการ สภาพรถและการบริการถือว่าใช้ได้

เครื่องบิน จากกรุงเทพฯ มีเครื่องบินให้บริการหลายบริษัทเช่น สายการบินบางกอกแอร์เวร์ส การบินไทย ไทยแอร์เอเซีย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : นายรอบรู้ 543You may also like...