ยิ่งกว่าเหงา ถ้าเขาอยู่แค่ตัว

ยิ่งกว่าเหงา ถ้าเขาอยู่แค่ตัว