วิธีถนอมสายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเหล่าหนุ่มสาววัยทำงาน หรือแม้กระทั่งนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้เพื่อการทำงาน ศึกษาหาความรู้ หรือแม้กระทั่งใช้งานเพื่อความบันเทิงนั้น ในแต่ละวันล้วนต้องใช้ชีวิตอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ  ส่งผลให้ดวงตาต้องเผชิญกับรังสีคอมพิวเตอร์ การเพ่งมองเป็นเวลานานๆ รวมถึงอิริยาบถต่างๆ หน้าจอคอมพิวเตอร์นั้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวได้

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้วิธีการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์  เพื่อการถนอมดวงตาอันเป็นที่รัก เริ่มต้นจากการตั้งคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่มีแสงพอเหมาะ ไม่จ้าหรือมืดจนเกินไป พร้อมกำหนดระยะการนั่งระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในระยะที่เหมาะสม คือประมาณหนึ่งช่วงแขน หน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นอาจติดตั้งกระจกกรองแสง หรือผู้ใช้งานอาจหาแว่นตาที่กระจกมีคุณสมบัติในการกรองแสงหรือป้องกันรังสีคอมพิวเตอร์มาสวมใส่ระหว่างการใช้งานร่วมกันด้วย และไม่ควรนั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ควรพักสายตาทุกๆ 30 นาที หรืออาจตั้งต้นไม้เล็กไว้ใกล้ๆ สำหรับมองพักสายตา สีเขียวจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยคลายความเมื่อยล้าให้กับดวงตาของเราได้ หรืออาจใช้วิธีการยืดเส้นยืดสาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เราได้มีเวลาพักสายตาแล้ว ยังถือเป็นการถนอมร่างกาย เพราะกายยืดเส้น ยืดเส้น เปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งโต๊ะทำงานนั้น จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลัง และป้องกันการเกิดโรคปวดหลังเรื้อรังอันเนื่องมาจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ควรเลือกให้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างพอเหมาะ แล้วเผื่อเวลาสำหรับการออกกำลังกาย พักผ่อน หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวบ้างนะครับ เพราะการให้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นอกจากจะเสียสุขภาพดวงตา สุขภาพร่างกายแล้ว ยังอาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเสียไปด้วยนะครับ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 3672You may also like...