เคล็ดลับต่อรองเงินเดือนของเด็กจบใหม่

ใครที่สมัครงาน ก็ย่อมมีความคาดหวังจะได้สิ่งแวดล้อมดีๆ เพื่อนร่วมงานดีๆ และที่สำคัญเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ และสวัสดิการดิการที่ดี การต่อรองเรื่องค่าตอบแทน สำหรับคนที่เรียนเก่ง หรือมีประสบการณ์ทำงานสูงๆ คงไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่เด็กจบใหม่ ที่เพิ่งก้าวพ้นรั้วมหาวิทยาลัยมาหมาดๆ ทำอย่างไร จึงจะสามารถต่อรองเงินเงินได้สูงๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันครับ

  • 1. เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของตนเอง หาจุดเด่น จุดด้อย หากมีจุดเด่นอะไรให้นำเสนอออกมา เช่น เก่งในการคำนวณ เก่งด้านการวางแผน สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว สำหรับจุดด้อย ให้นำเสนอตามความเป็นจริง หากแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงแก้ไข เช่น ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ แต่ตอนนี้กำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เป็นต้น
  • 2. สำรวจอัตราเงินเดือนมาตรฐานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร จากนั้นหาข้อมูลของบริษัทที่จะไปสมัคร ลองดูผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานในตำแหน่งดังกล่าว ดูความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคง และผลประกอบการต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และมีน้ำหนักในการต่อรองมากยิ่งขึ้น
  • 3. จัดทำ Resume (ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน) ให้ดูกระชับ มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ และน่าสนใจ โดยกำหนดเพดานเงินเดือนที่สูงที่สุด ที่คาดว่าเมื่อบริษัทต่อรองแล้วสามารถรับได้ ของตำแหน่งงาน ในบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์ (ทั้งนี้ ให้อ้างอิงจากข้อมูลของฐานเงินเดือน ตามที่ได้ไปศึกษามาแล้ว)
  • 4. เมื่อผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ หากบริษัทสนใจ ย่อมเกิดการต่อรองเงินเดือนและค่าตอบแทนกันขึ้น ทั้งนี้หากบริษัทให้น้อยกว่าที่ขอไว้ ผู้สมัครงาน อาจหยิบยกเหตุผลโดยให้ความสนใจกับตำแหน่งงานที่ได้รับ ความสามารถและความตั้งใจในการทำงาน แต่ด้วยค่าครองชีพในปัจจุบัน จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะสามารถให้เงินเดือนและค่าตอบแทนตามที่ระบุไป (หรือลดลงนิดหน่อย ตามที่เห็นสมควรรับได้)

หากไม่ได้จริงๆ ตามที่ขอไป อาจขอเวลาในการพิจารณาใหม่ ทั้งนี้การขอเงินเดือนในแต่ละที่นั้น ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ค่าออกไปพบลูกค้า ค่าเครื่องแบบการทำงาน รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้รับ อย่างค่า OT ค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส หรือโอกาสในการอบรม ดูงานอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย และหากได้งานดีๆ แล้ว ก็อย่าลืมตั้งใจทำงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้า และเพิ่มโอกาสดีๆ ให้กับตนเองในอนาคตด้วยนะครับ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2277You may also like...