ประเภทของนม กับสิ่งที่คุณ (อาจ) ไม่เคยรู้

ถือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของคนทุกวัย นับตั้งแต่เป็นทารกที่ต้องดื่มนมจากมารดาเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จนโตเป็นผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยชรา เราก็ยังคงดื่มนมเพื่อบำรุงร่างกาย เพิ่มปริมาณแคลเซียม เพื่อการเสริมสร้างกระดูกและฟัน ตลอดจนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่นมที่วางจำหน่ายในท้องตลาดก็มีหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งนมพร้อมดื่มออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  ได้ดังนี้

นมพาสเจอร์ไรส์ คือ นมสดที่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อพาสเจอร์ไรเซซัน (pasteurization) ทำให้นมมีคุณค่าทางอาหารอยู่ครบถ้วน มีความสดใหม่ กลิ่นหอมและคุณภาพดี แต่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เพราะการใช้อุณหภูมิและระยะเวลาในการพาสเจอร์ไรเซซันยังไม่สามารถทำลายแบคทีเรียที่ทนร้อนอีกหลายชนิด จึงต้องเก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ำ เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดภายใน 24 ชม.

นม ยู เอช ที คือ นมโคสดที่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงกว่าจุดเดือดของน้ำ (100 C) โดยใช้เวลาที่เหมาะสมและผ่านกรรมวิธีทำให้นมสดเป็นเนื้อเดียวกัน คุณภาพและความสดใหม่ของนมชนิดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และสามารถเก็บได้นาน 6 – 9 เดือน ในอุณหภูมิปกติ

นมสเตอริไรส์ คือ นมโคสดที่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ทำให้มีอายุในการเก็บรักษานานกว่า 1 ปี ในขณะเดียวกันความร้อนก็ทำให้สารอาหาร และวิตามินบางชนิดที่สำคัญบางตัวอย่างเช่น วิตามิน บี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินซี สูญเสียไปด้วย ดังนั้นนมประเภทนี้จึงไม่เหมาะกับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ที่สำคัญห้ามใช้เลี้ยงเด็กทารกเป็นอันขาด เพราะเด็กอาจเป็นโรคขาดสารอาหารได้

นมเปรี้ยว คือ นมโคสดที่ผ่านกระบวนการเป็นนมขาดมันเนย และเติมเชื้อจุลินทรีย์ น้ำตาล ลงไปเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมักจะเป็นจุลินทรีย์แลกโตบาซิลลัส สามารถเจริญเติบโตได้ ด้วยกระบวนการหมัก นมประเภทนี้สามารถย่อยง่ายกว่านมธรรมดา  จึงช่วยทำให้การทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นไปอย่างปกติ  ที่สำคัญควรเก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ำ

รู้อย่างนี้แล้วก็ควรเลือกนมให้เหมาะกับความต้องการของร่างกาย และควรเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อให้นมมีคุณภาพ พร้อมคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ในการเสริมสร้างร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 3389