ลดความเสี่ยงการปวดหลัง ด้วยท่านั่งและการหายใจ

ปัญหาที่หนุ่มสาวออฟฟิศหลายคนพบเจอ คืออาการปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญๆ มาจากการนั่งอยู่ในอิริยาบถนานๆ การยืน เดิน หรือการนั่งผิดท่าทาง ไม่ถูกต้องทางสรีระ การสวมใส่รองเท้ามีส้น หรือรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ ทั้งหมดล้วนทำให้เกิดปัญหาอาการปวดหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ ตามมากได้ แต่รู้หรือไม่ว่า? อาการต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไข และป้องกันได้ เพียงแค่คุณรู้จักนั่งและหายใจอย่างถูกวิธี

นั่ง อาการปวดหลังต่างๆ นั้น ล้วนมาจากการนั่งที่ผิดวิธี เช่น การนั่งหลังคู้ หลังงอ หรือการนั่งไขว่ห้าง เป็นเวลานานๆ ซึ่งทำให้เกิดการเทน้ำหนักของร่างกายไปยังด้านใดด้านหนึ่ง ส่งผลให้กระดูกสันหลังคด เกิดอาการเมื่อยบริเวณบ่าและลำคอ วิธีการแก้ไขต้องเริ่มต้นจากการนั่งที่ถูกวิธี คือ นั่งตัวตรงโดยการเทน้ำหนักไปที่ก้นทั้งสองข้างเท่าๆ กัน ตั้งแนวขาให้ทำมุม 90 องศากับแนวสะโพก เพื่อกระจายแรงกดทับที่จะเกิดกับกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ออกมายืดเส้นยืดสายบ้าง เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว

หายใจ การนั่งที่ถูกต้องควรปฏิบัติพร้อมๆ กับการหายใจอย่างถูกวิธี นั่นคือการหายใจเข้า – ออก พร้อมๆ กับการแขม่วท้อง เพื่อให้แรงดันจากกล้ามเนื้อช่วยปรับกระดูกสันหลังช่วงเอวให้เข้าที่ ช่วยให้ช่วงอกยืดตัว สิ่งที่ได้นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีของกระดูกสันหลังแล้ว การหายใจด้วยวิธีนี้ยังมีส่วนช่วยในการปรับบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติได้อีกด้วย เพราะหลังจะไม่ค่อม

อาการปวดหลังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บปวดลุกลาม เราควรป้องกันด้วยการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ ข้อแนะนำในครั้งนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สามารทำตามกันได้อย่างง่ายๆ หากแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอ หากทำบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชิน ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้หนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลาย ห่างไกลจากอาการปวดหลังได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1695