เรื่องเศร้าที่เราพูดไม่ได้…

หลายครั้งที่หลายคนอาจรู้สึกเศร้าหรือต้องการบอกใครสักคนที่เราไว้ใจหรือว่าคนรักของเรา แต่บางคนรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกอะไรได้ทุกเรื่องเหมือนแต่ก่อน นานไปความเปลี่ยนแปลง ความจืดจาง เริ่มมาเป็นเชื้อโรคที่เกาะกินความรักของเราทั้งสอง ซึ่งเราทั้งสองก็ไม่แน่ใจว่าภูมิต้านทานของเราแข็งแกร่งพอหรือไม่ หรือลดน้อยลงไปแล้ว เมื่อเราต้องการปรับความเข้าใจหรือต้องการแก้ปัญหาร่วมกันกลับเป็นการที่เราคอยหาเรื่องวุ่นวายมาใส่ชีวิตของเขา จนเรื่องของเราเองกลายเป็นเรื่องเศร้าที่เราพูดไม่ได้

คู่รักหลายคู่อาจมีปัญหาแตกต่างกันออกไป บางคู่เลือกที่จะหันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะแก้ปัญหา แต่บางคู่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ฝ่ายหญิงอาจจะอยากพูดคุยกับฝ่ายชาย แต่กลับกันฝ่ายชายเองกลับไปปรึกษาเพื่อนหรือผู้อื่นที่ไม่รู้เรื่องราวของเราสองคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่…ที่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราทั้งสองคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนแต่ก่อน แต่เคยไหมที่คนทั้งสองคน หรือคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่จะถามตัวเองก่อน ว่าการที่คนคนหนึ่งยอมที่จะรับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆ มาใส่ไว้ในชีวิตของเขาเพราะอะไรหากไม่ใช่ความรัก แล้วทำไมเมื่อรักกันแล้วถึงไม่ยอมปรับความเข้าใจกันในเมื่อเป็นปัญหานั้นเกิดมาจากคนสองคน

นอกจากนี้ การที่คนรักของเรา ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง หรือ คนรัก วุ่นวายกับเรา หรือเตือนสติเราในเรื่องที่เราไม่ชอบ บางครั้งบางคราเรายังเผลอว่าหรือพูดจาแรงๆ ทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายโดยที่ไม่รู้ตัว แต่ไม่ว่ากี่ครั้งเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเตือนสติและช่วยเหลือเราทุกครั้งไป แต่เคยนึกถึงอนาคตไหม หากคุณไม่ยอมรับฟังคนที่คุณรักเลย จนเมื่อทุกคนที่หวังดีเดินจากไปหมด ในวันนั้นไม่มีใครที่จะมาว่ากล่าว ตักเตือนคุณ วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เมื่อคุณเหลือแต่คนที่พูดจาส่งเสริมในทางที่ผิด ไม่เตือนสติ ทางเดินของคุณอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้

การที่มีคนคนหนึ่งมาคอยตักเตือนหรือวุ่นวายกับชีวิตของเรา อาจจะเป็นโชคดีของคุณที่ยังมีคนที่รักและหวังดีกับคุณอยู่ เพราะถ้าคุณยังไม่รู้ตัวเองว่าโชคดีแค่ไหน เมื่อถึงวันหนึ่งทมี่ทุกคนเดินจากไป คุณอาจกลายเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเพราะคุณคือคนที่ไม่รู้ตัวว่าโชคดีที่สุดมาก่อนหน้านั้น

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Bella Barbie 2864