ธรรมชาติและที่เที่ยวเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะมีธรรมชาติที่งดงาม ทั้งป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขา ท้องทะเลและหมู่เกาะ ในส่วนของป่าไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เช่น ป่าทุ่งเตียว เป็นป่าดิบชื้นที่มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น นกแต้ว นอกจากนี้ยังมีป่าดงดิบใน อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ที่มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างดี ในส่วนของน้ำตกหลายสายที่เกิดจากความชุ่มชื้นของป่าไม้ ได้แก่ น้ำตกห้วยโต้ น้ำตกห้วยสะเค น้ำตกคลองจาก และสายน้ำบางส่วนไหลลงไปรวมตัวกันเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่สวยงาม เช่น สระมรกตธารโบกขรณี ในส่วนของป่าชายเลนที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้ คือ บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ ถ้ำลอด และเกาะห้อง สามารถไปท่องเที่ยวพายเรือคานักชมทัศนียภาพท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้ได้ สำหรับกิจกรรมปีนเขาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจจะอยู่ที่ด้านตะวันตกของกระบี่ซึ่งเป็นชายฝั่งแบบยุบตัว น้ำทะเลจึงไหลเข้าไปเป็นผลทำให้บริเวณนี้กลายสภาพเป็นที่ราบแคบๆ ที่มีหน้าผาสูงชันริมทะเล ที่นิยมคือบริเวณอ่าวนางต่อเนื่องไปยังอ่าวไร่เลย์จนถึงปลายแหลมที่อ่าวถ้ำพระนาง ในส่วนของชายทะเลของเมืองกระบี่จะเป็นแนวยาวกว่า 160 กม. มีลักษณะเป็นแบบเว้าแหว่ง น้ำทะเลเป็นสีเขียวและใส ทั้งทรายที่สะอาด เนื่องจากมีกระแสน้ำช่วยพัดพาดินตะกอนออกจากชายฝั่งอยู่เรื่อยๆ หาดที่นิยมของกระบี่คือ หาดนพรัตน์ธารา อ่าวถ่ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ เป็นต้น ในส่วนของเกาะในจังหวัดกระบี่ก็มีอยู่ไม่น้อยกว่า 130 เกาะ สำหรับเกาะที่ได้รับความนิยมก็คือ เกาะห้อง เกาะปอดะ เกาะยูง เกาะไม้ไผ่

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : นายรอบรู้ 7997You may also like...