เส้นทางมหัศจรรย์ กระบี่ 2

ต่อจากตอนที่ 1 (เส้นทางมหัสจรรย์ กระบี่ 1) ในเช้าวันต่อมา คือการเที่ยวบริเวณใกล้เมืองกระบี่ ซึ่งเน้นท่องเที่ยวบนบก เริ่มจากตัวเมืองกระบี่ ให้ขับรถไปตามถนนอุดรกิจ เลียบแม่นํ้ากระบี่ ตรงไปจนถึง 3 แยกตลาดเก่าแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 จากนั้นจะผ่านวิทยาลัยพลศึกษา ขับไปต่ออีกประมาณ 1 กม. ก็จะพบ 3 แยกซ้ายมือ ให้เลี้ยวเข้าถนนราษฎรพัฒนา ขับไปอีก 2 กม. ก็จะถึง วัดถํ้าเสือ ซึ่งจะมีจุดชมวิวเมืองกระบี่ บน ยอดเขาแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและมีถ้ำขนาดเล็กให้เข้าไปชม

จาก นั้นขับรถย้อนกลับไปยัง 3 แยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ขับไปเรื่อยจนผ่านสนามบินกระบี่ ไม่นานก็จะถึง ตลาดเหนือคลอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้าง ธ.กรุงไทย เพื่อไปชิมขนมจีนไก่ทอดรสเด็ดที่ รัานโกจ้อย ก่อนออกเดินทางต่อไปบนเส้นทางหมายเลข 4 (ประมาณ 25 กม.) ก็จะถึง อ.คลองท่อม ให้ขับผ่านที่ว่าการอำเภอไปอีก 1 กม. ก็จะถึง พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่พบไนบริเวณควนลูกปัด เมื่อออกจากพิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม ให้เลี้ยวขวาผ่าน สภ.อ. คลองท่อม แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคลองท่อมใต้-ทับไทร จากนั้นตรงเข้าไปประมาณ 7.5 กม. ก็จะพบ 3 แยก ให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กม. ก็ถึงจุดจอดรถของนํ้าตกร้อน เดินอีก 300 ม. จะถึงนั้าตกสามชั้น ที่มีแอ่งน้ำอุ่น จากนั้นขับรถออกไปที่ 3 แยก แล้วเลี้ยวขวา ตรงไปอีกราว 12 กม. จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดรถในลานจอดของเขตรักษาพันธุ์สัดว์ป่าเขาประ-บางคราม (ป่าทุ่งเตียว) ที่นี่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2.7 กม. ซึ่งจะวนไปจบที่ สระมรกต หรือหากเรามีเวลาไม่มากพอ ก็จะมีเส้นทางลัดจากที่ลานจอดรถให้เดินไปอีก 800 ม. ก็สามารถไปถึงสระมรกตได้ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก

เมื่อออกจากเขตรักษาพันธุ์สัดว์ป่าเขาประ-บางคราม (ป่าทุ่งเตียว) ให้ย้อนกลับไปทางเดิมจนถึง 3 แยกที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 ให้เลี้ยวขวากลับไปทางอำเภอเมืองกระบี่ ประมาณ 40 กม. จะเข้าเขตอำเภอเมืองกระบี่ เรายังขับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งสู่อำเภออ่าวลึก ซึ่งห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 48 กม. เมี่อเข้าเขตอำเภออ่าวลึกจะพบทางแยกซ้ายมือ เข้าไปยังที่ทำการอำเภอ จนถึงสี่แยก สภ.อ.อ่าวลึก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4039 ประมาณหลักกม.ที่ 12 จะพบ 3 แยกให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ท่าเรือบ่อท่อ ที่นี่เป็นจุดลงเรือหางยาวไปเที่ยว ถํ้าลอด และ ถํ้าผีหัวโต ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ถํ้าลอดเป็นอุโมงค์ยาวประมาณ 150 ม. เรือแล่นลอดผ่านได้ ส่วนถ้ำผีหัวโตมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อยู่บนผนังถํ้า เป็นภาพมือคน สัตว์ ฯลฯ

เมื่อเที่ยวถํ้าลอดและถํ้าผีหัวโตเสร็จ ให้ขับรถย้อนกลับไปตามทางเดิมจนถึง 3 แยกที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4039 ใหัแลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภออ่าวลึกไปแล้วจะพบทางแยกขวามือ มุ่งเข้าสู่ ธารโบกขรณี ที่นึ่มีสระน้ำสีเขียวมรกตหลายสระอยู่ภายในโอบล้อมฝืนป่า สวยงามคล้ายกับสระมรกต

เมื่อออกจากธารโบกขรณีแล้ว ก็สามารถเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ดี โดยให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4039 ซึ่งไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้าสู่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จากนั้นก็สามารถขับรถต่อไปเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Toyota 4352You may also like...