ชนบท

แค่ได้ยินคำนี้บางคนก็คงยิ้มและรู้สึกถึงความสดชื่นกับอากาศที่บริสุทธิ์  ท้องทุ่งนาที่เขียวขจีไกลสุดลูกหูลูกตา อากาศที่เย็นสบาย แสงแดดอ่อน ๆ ที่ทอแสงรับกับต้นไม้สีเขียวสด การได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบนี้ทุกคนต้องมีความสุขและรู้สึกสบายใจ รับรู้ได้ถึงความสดชื่นและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้  และคำว่า คนชนบท ที่บางคนอาจจะรู้สึกขยาดและไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าไม่มีการพัฒนาเป็นพวกบ้านป่าเมืองเถื่อน แต่หารู้ไม่ว่าถึงพวกเขาจะไม่มีการพัฒนาให้สภาพแวดล้อมมีแต่ตึกบดบังธรรมชาติ มีรถยนต์เต็มท้องถนนส่งควันพิษออกมาจากท่อไอเสียทำลายชั้นอากาศ หรือไม่มีเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจที่ขาดไม่ได้แล้วในยุคนี้เหมือนคนเมือง แต่พวกเขารักษาความเป็นธรรมชาติ รักษาบ้าน รักษาผู้คน รักษาอากาศ ให้ยังคงความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเอาไว้ได้อย่างสวยงาม และน่ายกย่องอย่าลืมว่าสมัยก่อนคนไทยใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไร อาศัยอยู่บ้านเรือนทรงไทย  ทำไร่ ทำนา ค้าขายตามอัตภาพ เดินทางโดยใช้เรือพาย หาข้าว หาน้ำ กินกันแบบไม่ต้องเสียตังสักแดงเดียว เพราะว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แล้วบนฟ้าก็มีฝน คนยิ้มแย้มแจ่มใส รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ มีอะไรก็แบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน คนสมัยก่อนใช้น้ำใจ มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยน้อย และค่าของคนก็เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ถึงแม้พอมีความเจริญขึ้นมาจะมีการแบ่งชนชั้นกันก็เป็นสิ่งที่เขาพัฒนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสังคมเท่านั้น แต่คนไทยก็คือคนไทย รักกันช่วยเหลือกันไม่จบสิ้น   นี่คือวิถีชีวิตแบบพอเพียง แบบคนไทย ซึ่งทุกวันนี้ก็มีให้เห็นตามชนบทเท่านั้น พวกเขามีความสุขกับการที่ได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพแวดล้อมที่สวยงาม เดินทางไปไหนมาไหนก็มีความสุขไม่ต้องมาพบเจอกับรถติด ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ทุกวัน  ตื่นเช้ามาก็มีเสียงไก่ขันเป็นนาฬิกาปลุกอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ของราคาแพง ไม่ต้องกินของราคาแพง มันเป็นความสุขที่อยู่ได้นาน และเป็นความรู้สึกที่มีความสุขจริง ๆ จากข้างใน ชนบทมีเสน่ห์หลายอย่างไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อม หรือคนเท่านั้น แต่ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่คิดค้นกันขึ้นมาเองโดยไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ ต้องมาทำงานให้ ใช้สมองและสองมือเท่านั้น สามารถผลิตสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและมีงานทำ และไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการถนอมอาหาร การแปรรูป การจักสาร ประดิษฐ์สินค้า ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่น่าอัศจรรย์และน่าภูมิใจเป็นอย่างมาก ความน่าสนใจทั้งหมดนี้ถ้าการรับรู้ผ่านตัวหนังสืออย่างเดียวบางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกเท่ากับไปเห็นด้วยตาและได้สัมผัสกับตัวเองจริง ๆ  ว่าเป็นอย่างไรเพราะบางคนเกิดมาก็มีทุกอย่างพร้อม เห็นความเจริญมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยไปพบเจอกับธรรมชาติที่เขาเรียกกันว่า ชนบท จริง ๆ ลองไปสัมผัสกับพวกเขาดูแล้วจะรู้ว่า คนเราไม่จำเป็นต้องมีความเจริญทางวัตถุมากก็ได้ แต่ให้มีความเจริญทางด้านจิตใจให้มาก ชีวิตจะเจอกับความสุขที่แท้จริง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Poodang 6709