โรคด่วนได้ ผลเสียจากการใช้มือถือก่อนวัยอันควร

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญจนแทบจะขาดกันไม่ได้เสียแล้วกับการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ มีการจราจรที่ติดขัดจนทำให้หลายๆ ครอบครัวซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับลูกๆ เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร หากแต่ผลเสียอีกด้านหนึ่งก็คือ การใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กก่อนวัยอันควร อาจบ่มเพาะให้พวกเขา เป็น “โรคด่วนได้” ได้

โรคด่วนได้ เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถอดทน หรือรอกับสิ่งอะไรได้นานๆ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการได้รับการตอบสนองจากสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว เด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จะมีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อความตอบกลับหากันโดยทันที ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องรอคอยการใช้โทรศัพท์สาธารณะ การใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสารหากัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การอดทนของเด็กสมัยนี้ลดลง

นอกจากโรคด่วนได้แล้ว การใช้โทรศัพท์มือถือก่อนวัยอันควร จะทำให้เด็กเป็นโรคติดโทรศัพท์ ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือ เด็กอาจนำโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดแจกเบอร์หรือติดต่อกับคนแปลกหน้าอย่างขาดการควบคุม ซึ่งมีผลวิจัยจากต่างประเภทพบว่า เด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากกว่าเด็กที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออีกด้วย ดังนั้น ก่อนจะมอบโทรศัพท์มือถือสักเครื่องให้เด็กๆ ใช้ ลองพิจารณาเหตุผลให้รอบคอบก่อนดีไหมครับ?

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2122You may also like...