ความจริงแท้ในหลักฟิสิกส์ควอนตัม

ในยุคสมัยก่อนวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ แต่ต่อมาได้มีการศึกษาลงลึกถึงส่วนที่เล็กที่สุดในระดับอะตอม พบปรากฏการณ์แปลกๆ ที่วิทยาศาสตร์เดิมไม่สามารถอธิบายได้ จึงได้มีการคิดทฤษฎีใหม่ที่พัฒนามาจากทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตน์ ชื่อทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) ที่หักมุมกับความคิดแบบเก่าที่ตั้งอยู่บนวิทยาศาสตร์กายภาพ

โดยเนื้อหาใจความยากจะทำความเข้าใจได้โดยคนทั่วๆ ไป คำถามคือ คุณเคยรู้สึกอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ในคำอธิบายสรรพสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ เพียงแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นคือสิ่งที่บดบังตาคุณไม่ให้คุณเห็นความจริง ถ้าคนเราแค่เห็นก็เชื่อแล้วก็จะไม่พบความจริงแท้ เพราะความจริงแท้ไม่เคยใช่สิ่งที่เห็น

ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) อธิบายว่า จริงๆ แล้วไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งอยู่ ไม่มีโต๊ะ ไม่มีเก้าอี้  ไม่มีพระอาทิตย์ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น เมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าอะตอมคือสิ่งที่เล็กที่สุด แบ่งแยกไม่ได้ จนได้ค้นพบว่ายังมีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมลงไปอีก ละเอียดไปเรื่อยๆ จนเหมือนจะไม่มีอะไรเลย และในความไม่มีอะไรเลยนั้นกลับกลายเป็นความมีอยู่

ซึ่งหากจะใช้สมการหรือคำอธิบายต่างๆ เพื่ออธิบายความจริงแท้ในระดับที่ลึกที่สุด ผมเชื่อว่าแม้กาลเวลาจะผ่านไปอีกกี่พันปี ภาษาของมนุษย์ก็ยังคงมีข้อจำกัดในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่มีระดับความละเอียดมากๆ เช่น เราคงไม่สามารถอธิบายรสชาติของส้มให้คนที่ไม่เคยกินส้มเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร เว้นแต่คนๆ นั้นจะได้เคยชิมส้มเอง ซึ่งเป็นการเข้าใจโดยไม่มีภาษาหรือสมการใดๆ จากในส่วนลึกจิตใจ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Sook Plengchan 971