หน้าที่ของเธอกับฉัน

เมื่อคนสองคนตกลงที่จะอยู่ร่วมกัน มอบความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความรักของคนทั้งสองคงอยู่ได้ คือ การรู้หน้าที่ของเธอกับฉัน

วันหนึ่งเมื่อเรารักใครสักคน และพร้อมที่จะมอบชีวิตของเราให้เขาดูแลแล้วล่ะก็ จงอย่าลืมว่าเราก็ต้องดูแลเขาด้วยเช่นกัน คนสองคนต่างครอบครัว ต่างนิสัย มาใช้ชีวิตร่วมกัน ต้องมีการปรับตัว ประนีประนอม การแบ่งหน้าที่ของคนสองคนเป็นสิ่งที่จำเป็น สมัยก่อนผู้ชายมีหน้าที่หลักในการหาเงินเข้าบ้าน ส่วนฝ่ายหญิงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลความเรียบร้อยในบ้าน  ปัจจุบันเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างมีทำงานนอกบ้านเพื่อหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัว การที่ให้ฝายหญิงรับผิดชอบงานบ้านอยู่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก ฝายชายควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านอีกทางด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังจะทำให้ได้รู้ถึงหน้าที่แม่บ้านของฝ่ายหญิงว่าหนักหนามากมายเพียงใด ทั้งสองฝ่ายควรจะแบ่งหน้าที่และดูแลกันตามความเหมาะสมเพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่หนักจนเกินไปย่อมไม่ส่งผลดีต่อชีวิตคู่เป็นแน่

หากต่อมามีเจ้าตัวเล็กเกิดขึ้นมาในครอบครัว ภาระของคนทั้งสองอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การแบ่งหน้าที่ทั้งการเงิน และการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน รวมทั้งเรื่องของเจ้าตัวเล็กถือเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยส่วนใหญ่แล้ว หากฝ่ายชายเป็นผู้ที่หาเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัว ฝ่ายหญิงมักจะรับดูแลเรื่องลูกและเรื่องภายในบ้าน แต่หากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างหาเงินเข้าบ้าน นั่นหมายความว่าท่านต้องแน่ใจว่าจะต้องมีคนในครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลลูกน้อยของท่าน ส่วนเรื่องการดูแลบ้านนั้นก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะดูแลร่วมกัน หรือจะจ้างแม่บ้านก็ต้องสำรวจเรื่องสถานะทางการเงินทั้งสองฝ่ายให้ดีเนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

หลายครอบครัวที่มีปัญหาในการแบ่งแยกหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย เพราะต่างก็รู้สึกว่าตนทำหน้าที่มากกว่าความเป็นจริง โดยที่ไม่มีการเปิดอกคุยกันเลยว่ามีปัญหา หรือมีอะไรไม่สบายใจ เพราะเมื่อต่างคนต่างเหนื่อยจากหน้าที่ของตนแล้วเมื่อนั้นอารมณ์ย่อมมาเหนือเหตุผลเสมอ จึงก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาครอบครัวตามมา

หน้าที่ของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างเป็นเรื่องที่สำคัญและควรที่จะปรึกษาหารือ และยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์หรือเหตุผลในแต่ละครั้ง ไม่ว่าหน้าที่ของเธอกับฉันจะเป็นอย่างไร แต่คนทั้งสองควรจะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสัมพันธ์ของกันและกัน ซื่อสัตย์ ปรองดองกันเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขและยืนยาวตลอดไป…

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Bella Barbie 888