ยาต้านไวรัสฯฉุกเฉิน ทางออกของคนเสี่ยง ทางเลี่ยงของคนสำส่อน

HIV หรือที่เรียกกันติดปากว่าโรคเอดส์นั้น เป็นโรคที่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ได้มีการศึกษา วิจัย ค้นพบวิธีการป้องกันการติดเชื้อได้นอกเหนือจากถุงยางอนามัย และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้ว หากผ่านสถานการณ์ที่เสี่ยง ก็มี “ยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน” ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับนึงอีกด้วย

พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะรับเชื้อ HIV ได้ เช่น มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ HIV มีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่คิดว่าเสี่ยง หรือโดนข่มขืน โดนคนวิกลจริตเอาเข็มฉีดยา มีดหรือเอาของมีคมไล่แทง ไล่ฟัน เป็นต้น ให้ผู้ที่เจอเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งสติ แล้วรีบไปยังโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อขอรับ “ยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน” ซึ่งระยะเวลาที่ควรได้รับยาต้านนั้น ต้องรีบกินยาหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่เกิน 72 ชม.(3วัน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เชื้อ HIV ยังไม่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ทางที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวแนะนำให้กินยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน ไม่ควรเกิน1 – 2 ชม. หลังเสี่ยงรับเชื้อ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้มากที่สุด ถึง 80 % หากเกินกว่านี้ ระดับการป้องกันก็จะน้อยลง หรืออาจสายเกินแก้ได้

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง จะได้รับการตรวจเลือด หากผลเลือดไม่มีเชื้อ HIV แพทย์จึงจะจ่ายยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะต้องกินยาติดต่อกัน 28 วัน ในช่วงนี้ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อ HIV ได้ นอกจากนี้การกินยาดังกล่าวอาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นแดงขึ้นตามลำตัวได้ เป็นต้น หลังจากกินยาครบตามกำหนด แพทย์จะให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงพัก 2 สัปดาห์แล้วจึงกลับมาตรวจเลือดอีกครั้งว่าได้มีการติดเชื้อ HIV หรือไม่? เชื่อได้ว่าในระหว่างที่ได้รับยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉินนี้ ความทรมานจากการแพ้ยาคงเทียบไม่ได้กับนรกในใจที่กังวลเรื่องการจะต้องติดเชื้อ HIV แม้ยาจะช่วยได้ถึง 80 % แต่หากเราไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงย่อมไม่ต้องกลัวที่จะติดเชื้อ ในอีกแง่หนึ่งยาดังกล่าวก็อาจจะทำให้ความกลัวในโรคเอดส์ ลดน้อยลง ผู้คนประพฤติผิดศีลธรรมกันมากขึ้น รัฐบาลต้องอุดหนุนงบประมาณเพื่อช่วยรักษาคนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเลี่ยงที่จะเสี่ยง ดีกว่าลุ้นว่าจะติดนะครับ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 18084You may also like...