จิตเภท อาการป่วยที่ต้องใส่ใจ

ทุกวันนี้ในสังคมของเรามีผู้ป่วยโรคจิตเภทมากมาย บางรายสามารถรับรู้ได้ แต่บางรายก็มีอาการเหมือนคนปกติ ผู้ป่วยหลายๆ คนโชคดีได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ได้อยู่ในสถานที่ๆ เหมาะสม แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ถูกปล่อยปละละเลย จนอาการอาจรุนแรง ลุกลาม และเกิดเป็นอันตรายต่อผู้คนรอบข้างได้

โรคจิตเภท เป็นอาการทางจิตเรื้อรังประเภทหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความคิด พฤติกรรมและความรู้สึก อันเกิดจากหลายสาเหตุทั้งโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้มีการพัฒนาของระบบประสาทผิดปกติ หรือเกิดจากสภาพแวดล้อม การได้รับสารเสพติด ได้รับความกระทบเทือนกับร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง ผู้ป่วยมักจะมีอาการแปลกๆ ต่างๆ มากมายปรากฏขึ้น เช่น หูแว่ว ประสาทหลอน ระแวง อาละวาด กลัวคนมาทำร้าย ทำร้ายผู้อื่น หรือพยายามฆ่าตัวตาย เป็นต้น

จากสถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมาเข้ารับการรักษามากกว่าล้านคน ผู้ป่วยบางคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วไปได้ แต่บางคนอาจเป็นอันตรายกับบุคคลอื่น เช่น การทำร้ายร่างกาย พยายามฆ่าผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้นหากพบว่าคนใกล้ตัวเริ่มมีอาการแปลกๆ เช่น ละเลยการดูแลตนเอง เก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร มีความคิดแปลกๆ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจมีอาการทางจิต ควรรีบเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว และหากพบเห็นบุคคลที่คิดว่ามีอาการทางจิตอยู่ในที่สาธารณะ ควรหลีกเลี่ยง อย่าเข้าใกล้ เพราะอาจได้รับอันตรายได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ให้เข้าไปตรวจสอบ และควบคุมไปยังสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้น มาทำร้ายผู้อื่นได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 800