อย่าหลงกลเครื่องช่วยโกงค่าไฟฟ้า

ใครๆ ก็อยากลดรายจ่ายของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าแต่ไม่อยากลดปริมาณการใช้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้หลายๆ คนหลงกลติดกับมิจฉาชีพ ในการซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่อ้างว่าสามารถช่วยควบคุมหรือลดค่าไฟฟ้าได้ หากแต่ในความเป็นจริง ยังไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ที่จะสามารถติดตั้งภายในบ้านเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งผู้ตกเป็นเหยื่ออาจโดนหลอก เสียทั้งเงิน ผิดกฏหมายและต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังอีกด้วย

โดยกลุ่มมิจฉาชีพ มักจะเปิดเป็นแผงจำหน่ายอุปกรณ์ที่อ้างว่าสามารถช่วยควบคุมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือลดค่าไฟฟ้าได้ โดยการหลอกลวงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการทำการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือมีลักษณะเป็นกล่องที่มีปลั๊กเสียบกับเต้ารับภายในบ้าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้จริง แต่สาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้นั้น อาจเกิดจากการปรับแต่งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือต่อพวงกระแสไฟฟ้าตรงโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ซึ่งมีความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา โดยทางการไฟฟ้าจำหน่ายที่รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ และหากตรวจพบผู้ที่ทำการติดตั้งจะถือว่ามีความผิดจะต้องชำระเบี้ยปรับและค่าไฟฟ้าส่วนต่างย้อนหลังตามระเบียบของการไฟฟ้าอีกด้วย นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของเพลิงไหม้และก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ซึ่งในความเป็นจริงการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้น สามารถทำได้ง่ายนิดเดียว เพียงคำนึงถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็น ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้ ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ มีการรีดผ้าครั้งละมากๆ หลีกเลี่ยงการใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดที่ต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลา การหมั่นทำความสะอาดตู้เย็น และการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้อง ในการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1922You may also like...