เบิกบาน แม้เจองานยุ่งหรือสังคมแย่ๆ

เบิกบาน แม้เจองานยุ่งหรือสังคมแย่ๆ